Bloed in de urine

Laatste wijziging: 06 januari 2022

Bloederige urine (hematurie) kan zowel bij goedaardige als kwaadaardige aandoeningen van de urinewegen voorkomen. Daarom moet bloed in de urine steeds verder onderzocht worden. Enkele goedaardige oorzaken van hematurie: stenen in de nier, urineleider of blaas, infectie, goedaardige prostaatvergroting, verwondingen aan de urinewegen (bijvoorbeeld na een ongeval).
 

Om de oorzaak van hematurie op te sporen worden enkele onderzoeken verricht. De basisdiagnostiek bestaat uit een echografie van de urinewegen, laboratoriumonderzoek van een bloed- en urinestaal, een intraveneuze urografie (contrastmiddelonderzoek van de urinewegen) en zo nodig een cystoscopie (kijken in de blaas). Soms is de bloedingsoorzaak onmiddellijk duidelijk zodat niet alle onderzoeken moeten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld in het geval van een infectie).

 

Bloed in de urine, hoe gering ook, vraagt steeds een urologisch onderzoek, omdat het een vroegtijdig teken kan zijn van een kwaadaardige aandoening van de urinewegen. Op die manier kan snel de noodzakelijke behandeling ingesteld worden.