Oorzaken van bedplassen?

Laatste wijziging: 08 January 2022

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt. Van de bedplassende kinderen heeft 50% een ouder en 70-80% één of ander familielid dat ook last had van bedplassen op jeugdige leeftijd.
 

Er worden heel wat “sprookjes” verteld over de oorzaak van bedplassen. Sommige ouders denken dat hun kind altijd wacht tot het laatste moment, dat hun kind te veel of te laat drinkt, dat hun kind te diep slaapt of te zenuwachtig is. Anderen denken dan weer dat hun kind er zich niets van aantrekt of ‘s nachts te veel plast. Tenslotte zoeken sommigen de oorzaak bij een blaasinfectie of een familiaal probleem.
 

Wanneer je kind nog in bed plast, heeft dit meestal te maken met één of meer van de onderstaande redenen:

  • Capaciteit tot ontwaken
    Sommige kinderen worden niet wakker door de prikkel van een volle blaas of wanneer hun blaas samentrekt. De interne wekker van een kind om te ontwaken functioneert dan niet goed. Ouders denken vaak dat hun kind te diep slaapt. Maar in feite voelt een kind dat bedplast de prikkel niet zo sterk als een ander kind.
 
  • ‘Zenuwachtige blaas’
    Een tweede mogelijke oorzaak van bedplassen is een onstabiele blaas. Dit betekent dat de blaas niet goed werkt en plots en onbewust samentrekt. Dit kan op ieder moment gebeuren, ook wanneer de blaas maar weinig gevuld is. Ongeveer de helft van de kinderen die bedplassen heeft hier last van.
 
  • Te hoge urineproductie
    Wanneer een kind te veel urine produceert ’s nachts, is dit een mogelijke oorzaak voor het bedplassen. De hoeveelheid aangemaakte urine is dan te groot voor de capaciteit van de blaas. Te veel drinken of eten voor het slapen gaan, kunnen ervoor zorgen dat er een te grote urineproductie is. Normaal is er tijdens de slaap een verminderde urineproductie dankzij een hormoon dat door de hersenen wordt afgegeven. Wanneer het hormoon te weinig wordt afgegeven, is er dus ook een overproductie van urine ’s nachts.
Responsive Image

Medisch en/of psychologisch?

Wanneer een kind in bed plast, is dit vaak door een combinatie van allerlei factoren. Bedplassen is in eerste instantie een medisch probleem. Raadpleeg dan ook steeds je arts, zodat hij/zij kan uitzoeken wat de oorzaak van het bedplassen is bij je kind.


Psychologische problemen alleen zijn bijna nooit een oorzaak voor het bedplassen. Wel kan het zijn dat psychologische problemen (ADHD, ASS, stress, …) het bedplassen verergeren en/of de behandeling bemoeilijken.


Omgekeerd kan bedplassen wel psychologische problemen veroorzaken. Ouders denken wel eens dat hun kind niet geïnteresseerd of gemotiveerd is, dat hun kind niet wilt meewerken of dat hun kind in bed plast omdat het aandacht zoekt. De ervaring leert echter dat kinderen het bedplassen wel een probleem vinden, maar dit niet steeds laten merken. Het is aangetoond dat kinderen die bedplassen vaak een lager zelfbeeld hebben. Voor ouders is het bedplassen meestal ook een bron van frustraties, wat dan weer een negatieve sfeer en ruzies thuis tot gevolg kan hebben.