Blaaspoliep

Laatste wijziging: 07 January 2022
Zoals in de inleiding beschreven betreft het hier een kwaadaardige poliepvorming in de blaas. We spreken eerder van een polypoïde tumor.
 
Dit wil zeggen dat de aandoening steeds kwaadaardig is, de agressiviteit van deze problemen is echter in de meeste gevallen zeer gering en kan dan ook perfect behandeld worden. Het betreft eigenlijk een ziekte van het slijmvlies van de urinewegen, dit wil zeggen vanaf het afvoersysteem in de nieren tot en met de plasbuis. De meeste tumoren bevinden zich in de blaas. Er zijn een aantal uitlokkende factoren bekend die deze tumoren kunnen veroorzaken. We denken hierbij in de eerste plaats aan roken maar ook andere toxische stoffen kunnen een belangrijke invloed hebben (aniline derivaten in de verfindustrie, benzeenderivaten, etc.)
 
Hierdoor is het enerzijds mogelijk dat deze tumoren zich ook kunnen voordoen op een andere plaats in het urinaire stelsel en anderzijds dat in een aantal gevallen deze tumoren kunnen recidiveren (dit wil zeggen na enige tijd opnieuw ontstaan).
 
Dit betekent dan ook dat er een zeer langdurige follow-up (opvolging) noodzakelijk zal zijn van jouw probleem door regelmatige cystoscopische controles (kijkonderzoek van de blaas). Ook af en toe een foto van de hogere urinewegen kan nodig zijn.  Afhankelijk van de type cellen die aangetroffen worden, wordt bij een aantal patiënten nadien volgens een welbepaald schema  gespoeld met medicatie om het hervallen (recidieven) in de mate van het mogelijke te kunnen voorkomen. Deze producten zijn bijv. Farmarubicine, Mitomycine, Oncotice etc.
 

Bij zeer agressieve tumoren (figuur) moet soms een bijkomende behandeling voorzien worden.

Responsive Image