Volledige blaaswegname met stoma

Laatste wijziging: 03 February 2022
Bij jou werd de beslissing genomen om de blaas volledig weg te nemen. Dit wordt in medische termen een radicale cystectomie genoemd.  Bij een Brickeroperatie wordt een stoma voor de urine aangelegd (urostomie). Hierdoor kan de urine opgevangen worden in een opvangzakje aan de buikwand.
 
Indien je na het lezen van deze info nog vragen heeft, kan je hiervoor steeds terecht bij jouw behandeld arts of bij de verpleegkundige.

 

Opname in het ziekenhuis

Je wordt ofwel de dag voor de operatie ofwel een drietal dagen voor de operatie opgenomen in het ziekenhuis. Je dient er zeker op te letten dat alle bloedverdunnende producten, o.a. geneesmiddelen die aspirine bevatten, zeker 1 week voor de operatie gestopt zijn.
 
Voor de ingreep gebeuren volgende onderzoeken:
  • bloedafname
  • hartonderzoek
  • foto van de longen
  • eventueel longtesten
Tijdens de operatie zal een stukje darm weggenomen worden om het stoma te kunnen maken.
Ook worden er speciale kousen aangemeten. Deze kousen moet je dragen na de operatie om flebitis te voorkomen.
 
Verder komen de anesthesist en de stomaverpleegkundige bij je langs. De anesthesist zal je uitleg verschaffen over de verdoving en de pijnbehandeling. De stomaverpleegkundige zal, samen met jou, alle praktische aspecten van een urinestoma bespreken.

 

Operatie

Voor de operatie zal je in slaap gebracht worden (narcose). De uroloog maakt een insnede ter hoogte van de onderbuik. In de eerste fase van de operatie wordt de blaas weggenomen. Bij een man wordt tijdens deze ingreep eveneens de prostaat weggenomen. Bij een vrouw zullen ook de baarmoeder en de eierstok(ken) weggenomen worden.
 
Na het wegnemen van de blaas wordt een stukje darm vrijgemaakt. Dit gebeurt door een stukje van de dunne darm net voor de uitmonding in de dikke darm (preterminaal ileum) weg te nemen.
 
Doorgaans volstaat een stukje darm van gemiddeld 15 cm. De dunne darm wordt hierna terug aan elkaar gezet.
 
Het derde deel van de operatie bestaat erin om de urineleiders vast te maken op het stukje geïsoleerde darm. Langs daar kan de urine naar buiten lopen op de plaats waar het stukje dunne darm vastgemaakt wordt aan de huid (stoma).
 
Wanneer de urineleiders rechtstreeks aan de huid zouden vastgemaakt worden, ontstaat er altijd na zeer korte tijd uitgesproken verlittekening met dichtgroeien van de opening waar de urine moet uitkomen. Daarom wordt een stukje dunne darm gebruikt om dit probleem te voorkomen.
 
Het onderzochte blaasweefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium voor verder microscopisch onderzoek.

 

Na de operatie

Na de operatie zal je gemiddeld 24 à 48 uur op intensieve zorgen moeten blijven (post anesthesie care unit, dit is een intensieve zorgenafdeling voor zwaardere operaties).
 
Na de operatie heb je:
  • een pijnpomp
  • 2 dunnen slangetjes (katheters) die langs het stoma naar buiten  komen. Deze katheters leiden de urine af van beide nieren.
  • 1 of 2 redondrains, dit zijn buisjes langs waar overtollig wondvocht zal kunnen aflopen.
 
Na 24 à 48 uur word je terug naar de kamer gebracht. De redondrains en de pijnpomp zullen na enkele dagen verwijderd worden.
 
De ureterkatheters (dunne slangetjes tot in de nieren) worden doorgaans op de 10e en 11e dag na de ingreep verwijderd.
 
Je zal dagelijks spuitjes tegen flebitis krijgen.
 
Meestal kan je een 14-tal dagen na de operatie de afdeling verlaten.
 
Voor ontslag zal de stomaverpleegkundige zeker nog bij je langskomen om alle belangrijke praktische punten met je persoonlijk door te nemen.

 

Verder verloop

Na ontslag uit het ziekenhuis is het best je thuis te laten helpen met de stomaverzorging.
Je mag in principe alles eten en drinken. Alcohol is tijdens de eerste weken niet aangeraden.
Zware inspanningen vermijd je best tijdens de eerste 6 weken. Ook sportbeoefening (zoals fietsen en zwemmen) zijn de eerste 8 weken absoluut verboden.
 
Thuis zal je, gedurende een tweetal weken, verder de spuitjes tegen flebitis moeten krijgen. Dit gebeurt in overleg met jouw behandeld uroloog en de huisarts.
 
Het zal toch een paar maanden duren voor je weer alle energie van vroeger zal hebben. In principe kan je na de volledige herstelperiode alles doen wat je vroeger deed.