Sfincterprothese

Laatste wijziging: 08 January 2022

Bij jou werd besloten om jouw probleem van urineverlies (incontinentie) te behandelen door het plaatsen van een kunstmatige sluitspier. Dit wordt een artificiële sfincterprothese genoemd.

Indien je na het lezen van deze info nog vragen heeft, kan je hiervoor steeds terecht bij jouw behandelende arts of bij de verpleegkundige.
 

Responsive Image

Opname in het ziekenhuis

De dag voor de operatie word je opgenomen in het ziekenhuis. Aangezien de meest gevreesde complicatie bij het plaatsen van een prothese deze van infectie is, zal de voorbereiding voornamelijk bestaan uit het voorkomen van deze risico's. Je zal dan ook gemiddeld tweemaal in de loop van de namiddag voor de operatie in een ontsmettend bad of ontsmettende douche gewassen worden.
 
Verder is het belangrijk dat alle bloedverdunnende producten (o.a. geneesmiddelen die Aspirine bevatten) zeker 1 week voor de operatie gestopt zijn.
 
De dag van de opname gebeurt zo nodig:
  • bloedafname
  • hartonderzoek
  • foto van de longen
  • eventueel verder hart- of longnazicht
Er worden je ook speciale kousen aangemeten, deze kousen moeten gedragen worden na de ingreep om flebitis te voorkomen.
 
Verder komt ook de anesthesist bij je langs om alle uitleg te verschaffen over de verdoving en pijnbehandeling.

 

Operatie

Net voor de ingreep word je opnieuw in een ontsmettend bad of douche geplaatst en wordt het operatiegebied geschoren. Na de narcose word je gedurende een half uur grondig ontsmet. Voor de ingreep wordt een kleine insnede gemaakt ter hoogte van het perineum (het kruis of de dam). Deze wonde is een viertal centimeter lang en dient om het gebied rond uw sluitspier vrij te maken. In tweede instantie wordt ook een kleine insnede gemaakt van eveneens een viertal centimeter ter hoogte van de liesstreek, doorgaans aan de rechterzijde. Hierbij wordt dan het lieskanaal geopend om op die manier een ruimte te creëren voor het plaatsen van het reservoir van de prothese. Langs deze weg wordt ook een ruimte vrijgemaakt in de balzak, doorgaans tussen beide teelballen, om het bedieningspompje te plaatsen.

Responsive Image
Responsive Image
Bij vrouwelijke patiënten zal de ganse operatie  gebeuren via een onderbuikswonde en zal de pomp in de (meestal rechter) grote schaamlip geplaatst worden.
De chirurg plaatst nu alle elementen van de prothese, met name de nieuwe sluitspier (manchette), het reservoir, het bedieningspompje. Alle onderdelen worden met elkaar verbonden en de wonden worden gesloten.
 
De dag van de ingreep word je terug naar de kamer gebracht. Je hebt uiteraard nog steeds de steunkousen aan. De sonde die bij het einde van de ingreep werd geplaatst, wordt de dag na de operatie verwijderd.
 
Je zal gedurende 24 uur intraveneus antibiotica krijgen en daarna moet overgeschakeld worden op antibiotica die ingenomen worden langs de mond.
 
Deze antibiotica zal je in principe ook na het ontslag moeten doornemen. Normaal gezien kan je daags na de ingreep het ziekenhuis verlaten.
 

Verder verloop

Na het ontslag uit het ziekenhuis zal je waarschijnlijk nog enige tijd de spuitjes tegen flebitis moeten krijgen en ook de steunkousen verder aanhouden. Dit gebeurt in overleg met jouw behandelende uroloog en de huisarts. De nieuwe sluitspier moet de eerste  weken met de nodige voorzichtigheid behandeld worden. Dit betekent dat je zeker niet op harde voorwerpen (bv. harde stoelen) mag gaan zitten. Ook fietsen is zeker de eerste 8 weken absoluut uit den boze. Nadien kan het fietsen hervat worden, maar kan het nuttig zijn een speciaal (prostaat) zadel aan te schaffen.
 
De nieuwe sluitspier is de eerste weken nog niet geactiveerd (aangezet). Dat betekent dat je na de ingreep nog steeds urineverlies zal hebben, net als vroeger, alhoewel dit de eerste tijd na de  ingreep soms wat minder kan zijn dan vroeger door wat zwelling ter hoogte van het operatiegebied.
 
Na een zestal weken wordt de sluitspier dan geactiveerd. Dit gebeurt op de raadpleging.