Cryptorchidie of retentio testis bij kinderen

Laatste wijziging: 10 June 2022
Je zoontje werd doorverwezen wegens het niet aanwezig zijn van het teelballetje in de balzak. Mogelijke oorzaken zijn:
 
  • pendelballetjes: dit zijn testikeltjes die d.m.v. het cremasterreflex op- en afspringen tussen de lies en de balzak.  Dit is niet abnormaal en verdwijnt normaal gezien bij de pubertijd. (Wordt niet geopereerd).
 
  • retentio testis: dit is een teelballetje dat nooit op zijn plaats in de balzak is geweest en bij onderzoek bevindt dit testikeltje zich in het lieskanaal maar kan niet naar de balzak worden gemanipuleerd. 
 
  • cryptorchidie: dit is in feite hetzelfde als een retentio testis maar de testikel kan niet gevoeld noch echografisch worden gelokaliseerd in het lieskanaal en bevindt zich waarschijnlijk in de buik. In dit geval wordt meestal overgegaan tot een laparoscopie om de plaats van de testikel te lokaliseren. 

Chirurgische ingreep retentio testis

Voor de ingreep wordt je zoontje 1 dag opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt ’s mogens verwacht op de kinderafdeling.  Eén van de ouders mag meekomen naar de operatiezaal tot de algemene verdoving is toegediend.  Afhankelijk van de leeftijd gebeurt dit via een infuus of (meestal) via masker. Zodra hij slaapt, plaatst de anesthesist een “caudaal blok”, dit is een lokale verdoving waarbij het patiëntje bij het ontwaken geen pijn ondervindt. 
 
De chirurg maakt een insnede in de lies en opent het lieskanaal en zoekt het testikeltje op. Meestal vinden we naast de retentio tesis ook een liesbreukje wat  het teelballetje in feite zoals een rekker tegenhoudt. Dit liesbreukje wordt vrijgemaakt en mooi afgebonden. Het testikeltje wordt ontdaan van vergroeiingen tot het vlot kan geplaatst worden in de balzak. Dan wordt er een insnede gemaakt in de balzak. Het testikeltje wordt dan via de lies naar beneden gebracht en gefixeerd aan het onderhuidsweefsel (subdartos pouch). Het lieskanaal wordt daarna terug gesloten. De bovenste insnede ter hoogte van de lies wordt ofwel gehecht onderhuids ofwel toegeplakt. De insnede ter hoogte van de balzak wordt gesloten met zelfoplosbare hechtingen.
 
’s Avonds komt de uroloog nog eerst langs voor controle van de wonde en de algemene toestand. Daarna mag het patiëntje naar huis vertrekken.  Enkele dagen na de ingreep ga je best bij de huisarts langs voor controle van de wonde.
 
Een 14-tal dagen na de ingreep laat je je zoontje best niet gaan zwemmen en geen sportactiviteit uitoefenen. 
Ongeveer een maand na de ingreep word je verwacht voor een controleraadpleging bij de uroloog.