Ziekte van Peyronie

Laatste wijziging: 09 February 2022
Je behandelend arts stelde bij jou de diagnose van de ziekte van Peyronie. We willen je hier graag een beter inzicht geven in de ziekte van Peyronie en de ongemakken die hiermee gepaard gaan.

La Peyronie was een hofarts ten tijde van Lodewijk XIV (ook gekend als de zonnekoning). Het probleem is dus zeker niet nieuw. Maar, voor een dergelijk probleem praten we eigenlijk niet graag over een ziekte.  We noemen het liever een ongemak.
Responsive Image

Ziektebeschrijving

De ziekte van Peyronie noemen wij een idiopathische zelflimiterende aandoening. Idiopathisch betekent dat we meestal de precieze oorzaak van het probleem niet kunnen vinden.  Af en toe wordt er een trauma (kwetsuur) vastgesteld als mogelijke oorzaak. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij seksueel contact de penis bruusk geplooid werd. Maar meestal kan er geen duidelijke oorzaak achterhaald worden. We stellen wel vast dat dit probleem soms gepaard gaat met de ziekte van Dupuytren. Dit is een gelijkaardig probleem, maar dan ter hoogte van de handpalm. In zeer zeldzame gevallen zijn er ook gelijkaardige problemen ter hoogte van het oor. Dat wordt “collageen triade” genoemd.
 
De term “zelflimiterend” geeft aan dat het ziekteproces uiteindelijk stilvalt. Het gaat hier immers om een soort chronische ontsteking.  Dit wil zeggen dat bij het begin van het ziektebeeld zeer waarschijnlijk pijnklachten aanwezig zijn als gevolg van het ontstekingsproces (inflammatoire reactie) dat op dat moment woedt.  De ontstekingsreactie valt uiteindelijk stil en geeft als resultaat een verharding met littekenvorming in de wand van de zwellichamen.  We noemen de verhardingen ‘plaques’. Deze verhardingen hebben doorgaans tot gevolg dat er een kromstand (curvatuur) van de penis kan optreden in erectie. De penis staat met andere woorden bij een erectie niet meer mooi recht maar wijkt af naar links, rechts, … Alle mogelijke richtingen kunnen aangetroffen worden.
 
Een derde probleem is dat er doorgaans verloop van tijd ook een erectieprobleem is met betrekking tot de kwaliteit van de erectie. Het wordt moeilijk een erectie aan te houden, waardoor de erectieduur onvoldoende is. De reden hiervoor is dat er op de plaats van de verharding (plaque) een lekkage van bloed uit de penis optreedt. We noemen dit een veneus lek.

 

Diagnose

Voor de diagnose wordt behalve het klinisch onderzoek ook meestal gebruik gemaakt van een Doppler-onderzoek. Bij een Doppler-onderzoek wordt enerzijds getracht om een beeld te krijgen van de bloedcirculatie in de zwellichamen (aan- en afvoer). Anderzijds wordt in principe door de kunstmatige erectie die zal optreden, ook gekeken in welke mate er een misvorming van de penis is opgetreden.

 

Behandeling

De behandeling hangt af van de aard van de problemen die de ziekte van Peyronie bij jou stelt. Dit betekent dat de behandeling zeer individueel is, en mogelijk uit meerdere fasen bestaat.

 

Stilleggen van het ontstekingsproces

In eerste instantie is het nodig om het ontstekingsproces (inflammatoire reactie) stil te leggen. Hiervoor zijn in het verleden reeds meerdere behandeling geprobeerd zoals bestralingen, vitamine E, Cortisone in pilvorm of rechtstreeks inspuiten, … De meeste behandelingen hebben geen overtuigend succes. Uiteindelijk was het meestal zo dat het spontaan stilvallen van de reactie voor een oplossing zorgde.
 
Sinds jaren wordt echter gebruik gemaakt van de niersteenvergruizer om door middel van een ESWT-behandeling het ontstekingsproces stil te leggen. De ESWT-behandeling staat voor Extra Corporele Shockwave Therapie. Dit betekent dat we door middel van schokgolven gaan proberen de reactie in de plaque stil te leggen. De niersteenvergruizer wordt met andere woorden niet alleen gebruikt om nierstenen te vergruizen maar ook om de ziekte van Peyronie te behandelen. Verder kan de ESWT-behandeling ook gebruikt worden voor bepaalde orthopedische problemen zoals bijvoorbeeld schouderklachten.
 
Door de aard van de behandeling zijn er meestal meerdere sessies nodig. In elk geval wordt een minimum van 3 behandelingen voorzien om te proberen het ontstekingsproces stil te leggen. Wanneer het ziekteproces stil ligt, zullen de pijnklachten in principe verdwijnen.
 
Het ontstekingsproces kan ook stilgelegd worden door middel van iontoforese ook wel EMDA (Electro Motive Drug Administration). Bij deze behandeling wordt door middel van elektrische stroom (zeer lage energie, nauwelijks voelbaar) medicatie toegediend op de zieke plek (plaque over verharding). De medicatie wordt op de plaque gebracht door een plastieken koepeltje (cup) te vullen met de actieve bestanddelen. In principe wordt er gebruik gemaakt van Dexamethasone (een corticoïd) en Verapamil (calciumblocker). Ook hier zijn meerdere behandelingen noodzakelijk. Deze behandeling gebeurt op de raadpleging en duurt ongeveer 20 minuten.

 

Ingreep om kromstand of curvatuur te beïnvloeden

Een tweede probleem, zoals reeds vermeld, is de misvorming (kromstand of curvatuur) van de penis. Deze curvatuur kan mogelijk wat beïnvloed worden door de ESWT-behandeling, maar doorgaans is het effect hierop echter niet spectaculair. Indien er een belangrijke curvatuur van de penis optreedt, zal het in principe nodig zijn om hiervoor een kleine ingreep te voorzien.
 
De meest klassieke ingreep die hiervoor uitgevoerd wordt is een ‘Nesbitt-plicaturatie’. Dit is een techniek waarbij de zwellichamen “gereefd” worden. Dit betekent dat men de penis gaat recht trekken aan de tegenovergestelde zijde van de kromming. Het is een zeer klassieke techniek met als voornaamste nadeel een (doorgaans zeer beperkte) verkorting van de penis in erectie.  De penis wordt met andere woorden nog zolang als de kortste zijde van de curvatuur.
 
Een andere techniek bestaat uit het verwijderen van het zieke stuk uit de zwellichamen. Dit zieke stuk wordt dan vervangen door vreemd materiaal (een greffe). Deze techniek werd in het verleden gebruikt maar resulteerde meestal niet in het verwachte resultaat, dit was te wijten aan de greffes die vroeger beschikbaar waren. Tegenwoordig zijn nieuwe materialen beschikbaar waarbij vooral bovine pericard (gemaakt van weefsel van het hartzakje van runderen) wel de goede resultaten geeft. Deze techniek noemt men in tegenstelling tot de penile shortening (nesbitt) een penile lengthening procedure. Het is belangrijk te weten dat er eigenlijk geen sprake is van een verlenging (penile lengthening). De procedure met een greffe wordt vooral gebruikt bij zeer uitgesproken kromstand waarbij de hoek van de kromstand in erectie meer dan 60° is. 
 
De operatieve behandeling met hetzij een Nesbitt-plicaturatie, hetzij een excisie van de plaque gebeurt doorgaans onder algemene narcose en dit in daghospitalisatie. Verder moet je ook weten dat seksuele activiteit de eerste 6 weken absoluut verboden is.
 
Welke techniek men ook zal toepassen bij het operatief corrigeren, een besnijdenis (circumcisie) dient in de meeste gevallen te gebeuren. De enige manier om op een esthetische wijze de ingreep uit te voeren is door een toegangsweg onder de eikel. Hierdoor moet geen litteken gemaakt worden op de penis maar moet wel de voorhuid verwijderd worden. In specifieke gevallen kan toch een correctie gebeuren door een insnede te maken ter hoogte van het raphe (middellijn aan de onderzijde van de penis). Hierbij moet dan geen besnijdenis gebeuren.
 

Eventuele behandeling om erectiekwaliteit te verbeteren

Tenslotte is het de vraag hoe het zit met de erectiekwaliteit. Zoals vermeld kan het zijn dat er toch stoornissen optreden in de bloedcirculatie van de zwellichamen, zeker wat de afvoer betreft (veneuze lekkage). Het kan met andere woorden toch nog noodzakelijk zijn om na het stilleggen van het inflammatoire proces en na het corrigeren van de kromstand van de penis een behandeling te voorzien voor de vermindering van de erectiekwaliteit. Hiervoor zijn heel wat behandelingen mogelijk waaronder medicatie, auto-injecties, … Informatie omtrent dit soort behandelingen vindt u in onze brochure over erectieproblemen.