Pijnlijke teelbal

Laatste wijziging: 01 February 2022

Een plots opgekomen pijn ter hoogte van de teelbal, zonder koorts of last bij het wateren, wijst op een draaiing van de teelbal (torsio testis) tot het tegendeel bewezen is. Vooral bij kinderen en jonge mannen is het van belang snel de huisarts te raadplegen, die dan bij vermoeden van torsio doorverwijst naar de uroloog. Bij een gedraaide teelbal komt de bloedvoorziening immers in het gedrang, zodat de teelbal kan afsterven. Indien de diagnose van torsio gesteld wordt, of in geval van twijfel, zal overgegaan worden tot een kleine operatie, waarbij de teelbal geïnspecteerd wordt en de draaiing opgeheven wordt. Andere oorzaken van pijn aan de teelbal of in de balzak: infectie van teelbal of bijbal, teelbaltumoren, nierstenen, liesbreuk.

Responsive Image