Start nieuwe associatie Kliniek voor Urologie.

De dienst urologie van het Jessa Ziekenhuis, Sint Franciscusziekenhuis Heusden, Sint Trudo Ziekenhuis Sint-Truiden en az Vesalius Tongeren slaan de handen in elkaar en fuseren tot één echte associatie. 

 

Urologen associatie - crop

 

Dit betekent geen los samenwerkingsverband maar een gedegen en volledige associatie.  Met deze associatie loopt de dienst urologie voorop.  Het is de bedoeling om op federaal niveau (minister De Block) te starten met het ontwikkelen van netwerken waarbij ziekenhuizen met elkaar (moeten) samenwerken.  De dienst urologie heeft deze oefening nu reeds gemaakt. 

 

Het voordeel van deze schaalvergroting is in de eerste plaats zeker niet kwantitatief maar kwalitatief.  De dienst bestaat nu uit 12 urologen en 5 assistenten in opleiding.  Een dergelijk groot team biedt de mogelijkheid om nog verder te gaan in de nu reeds aanwezige subspecialisaties.  Voor elk subspecialisme binnen de urologie zijn er één of meerdere stafleden die zich hierop toeleggen.