Nieuwe niersteenvergruizer campus Sint Franciscus Heusden

Op 14 januari 2013 werd in het Sint Franciscusziekenhuis van Heusden de nieuwe niersteenvergruizer in gebruik genomen. 

We hebben geopteerd voor de lithotriptor van de firma Siemens. 

Met dit toestel kunnen wij nu ook steenproblemen behandelen op onze dienst te Heusden.