Doctoraatsvoorstelling Dr Evert Baten i.s.m. de Kliniek voor Urologie

Dr Evert Baten, zesdejaars assistent urologie aan de KU Leuven stelt u graag zijn doctoraatsonderzoek voor over “meer gerichte antibiotica profylaxie bij ingrepen voor goedaardige prostaatvergroting” in samenwerking met de Kliniek voor Urologie. De hoofdpromotor van de studie is prof. dr. Koenraad van Renterghem (diensthoofd urologie Jessa ziekenhuis).

Een transurethrale resectie van de prostaat (TURP), waarbij de prostaat als het ware wordt uitgeschraapt, is een van de meest uitgevoerde chirurgische ingrepen binnen de urologie. Bij ongeveer 60% van de mannen boven de 60 jaar wordt een goedaardige vergroting van de prostaat vastgelegd, bij 70-plussers loopt dat cijfer op tot 70%.
Als gevolg van deze prostaatvergroting kunnen patiënten moeilijker plassen, hebben ze een zwakkere straal en dienen ze vaak s ’nachts op te staan.

In zijn doctoraat gaat Dr Evert Baten na of patiënten met een goedaardige vergroting van de prostaat voorafgaand aan een TURP-ingreep beter geen antibiotica krijgen.
Het beperkt gebruik van profylactische antibiotica bij TURP wordt al jaren in het Jessa ziekenhuis toegepast, met erg weinig infecties tot gevolg.

Met dit onderzoek won Evert vorig jaar ook al de Elautprijs, een van de belangrijkste onderscheidingen in België voor onderzoek binnen de urologie.