Blaasspoelingen

Laatste wijziging: 06 januari 2022
Zoals je weet, werd bij jou de diagnose van een blaastumor gesteld (blaaspoliepen). In welbepaalde gevallen (hervallen, grote poliep, meerdere poliepen, ...) wordt gekozen om aanvullend de blaas te spoelen met medicatie.
 
Wij noemen dit intravesicale chemotherapie. De blaas wordt in dit geval gespoeld met een chemotherapeutisch medicament met de bedoeling de kans op herval zoveel als mogelijk te verminderen. Deze medicamenten hebben uiteraard niet dezelfde effecten als chemotherapie (baxters) bij echte kanker. Nevenwerkingen zoals haaruitval, braken, misselijkheid, ... zijn hier helemaal niet aan de orde.
 
Het medicament wordt toegediend op de raadpleging nadat je je blaas volledig hebt leeg geplast. We vragen je dan ook om de dag van de spoeling ’s morgens om 8u30 het secretariaat te verwittigen. Zo kan de spoeling al besteld worden in de apotheek en hoef je niet lang te wachten.
 
Er wordt een sonde ingebracht in de blaas waarbij het medicament wordt ingespoten. Nadien wordt de sonde onmiddellijk verwijderd. De ganse procedure duurt ongeveer 5 minuten. Daarna kan je de raadpleging opnieuw verlaten. Het is de bedoeling dat je het medicament probeert gedurende 1 uur op te houden .
 
Er zijn verschillende medicamenten die gebruikt worden voor deze behandeling, deze hebben allemaal een verschillende kleur. De urine kan dan na de behandeling bij de eerste plas wat gekleurd zijn. Het heeft geen zin het medicament langer dan 1 uur op te houden aangezien dit voor onaangename klachten in de blaas kan zorgen. De nevenwerkingen beperken zich meestal tot plaatselijke ongemakken zoals bv. wat pijn bij het plassen of dikwijls moeten urineren. Zeer zelden zijn meer belangrijke nevenwerkingen zoals koorts of allergische reacties met bv jeuk. Indien dit het geval is, moet je vanzelfsprekend de uroloog hiervan verwittigen.
 
Wanneer je het medicament na de behandeling thuis uitplast, moet je vermijden om druppeltjes urine op de handen of ander lichaamsoppervlakten te krijgen. Dit  kan brandwonden veroorzaken. Je kunt dit heel eenvoudig voorkomen door in dit geval de huid overvloedig te spoelen met gewoon kraantjeswater.
 
De uroloog zal met jou een aantal afspraken maken aangezien er veel verschillende behandelingsschema’s  bestaan met wekelijkse en maandelijkse spoelingen en dit voor een zekere periode. Indien je nog vragen zou hebben, aarzel niet om jouw behandelende uroloog hierover aan te spreken.