Wat is en welke soorten urostoma’s zijn er?

Laatste wijziging: 02 februari 2022

Wat is een urostoma?

Een urostoma is een kunstmatig aangelegde opening in de buikwand waarlangs het mogelijk is de urine te laten afvloeien.
Een urostoma of blaasdeviatie wordt door een chirurg aangelegd naar aanleiding van een ongeval, een geboorteafwijking, bepaalde ziektebeelden,... Vaak verwijdert de chirurg de blaas en soms de urethra (plasbuis). De urine loopt dan naar buiten via de urostoma.
 
Een urostoma heeft geen controlesluitspier. De persoon met een urostoma heeft dus geen controle meer over het plassen. Om die reden wordt er een opvangzakje over de stoma geplaatst om de urine op te vangen.

Soorten urostoma’s

De chirurg zal een methode aanwenden om de stoma te vormen. De meest gebruikte methode is de operatie volgens Dr. Bricker. Vóór de operatie word je in slaap gebracht (narcose). De chirurg maakt een insnede ter hoogte van de onderbuik. In de eerste fase van de operatie wordt de blaas weggenomen. Bij een man wordt tijdens deze ingreep ook de prostaat weggenomen. Bij een vrouw zullen ook de baarmoeder en de eierstok(ken) weggenomen worden.


Na het wegnemen van de blaas wordt een stukje dunne darm vrijgemaakt. Dit gebeurt door een stukje van de dunne darm net voor de uitmonding in de dikke darm (preterminaal ileum) weg te nemen. De dunne darm wordt hierna terug aan elkaar gezet.

Responsive Image

Bij volwassenen is de dunne darm 4 tot 6 meterlang. Voor de stoma gebruikt de chirurg ongeveer20 cm. De ingreep heeft dus geen invloed op de normale werking van de dunne darm. Het derde deel van de operatie bestaat erin om de urineleiders vast te maken op het stukje geïsoleerde darm. Langs daar kan de urine naar buiten lopen op de plaats waar het stukje dunne darm vastgemaakt wordt aan de huid (stoma).

Wanneer de urineleiders rechtstreeks aan de huid zouden vastgemaakt worden, ontstaat er altijd na zeer korte tijd uitgesproken verlittekening met dichtgroeien van de opening waar de urine moet uitkomen. Daarom wordt een stukje dunne darm gebruikt om dit probleem te voorkomen. Het onderzochte blaasweefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium voor verder microscopisch onderzoek.
 

Andere types operatie

  • Ureterostomie: hierbij fixeert men één of beide ureters rechtstreeks op de buikhuid.
  • Vesicostomie: hierbij fixeert men de blaas rechtstreeks op de buikhuid.
  • Vervangblaaschirurgie: als het mogelijk is gaat de chirurg over tot vervangblaaschirurgie. Hij zal je hieromtrent meer informatie geven.