Masterclass Penile Implant Surgery

Op 12 en 13 september 2019 organiseerde de Kliniek voor Urologie een "Masterclass in Penile Implant Surgery". Prof. van Renterghem demonstreerde hierbij aan een internationaal gezelschap een 10-tal ingrepen i.v.m. prothese chirurgie, o.a. één patiënt die een dubbel implantaat kreeg na prostaatkankerchirurgie: m.n. zowel een erectie-implantaat als een sphincterimplantaat. 

Deze masterclass werd eveneens opgeluisterd door meerdere presentaties waaronder de voorstelling van de nieuwe malleabele prothese "Tactra" die vanaf eind september beschikbaar wordt in België. De aanwezige urologen die zelf reeds prothese chirurgie uitvoeren in hun eigen ziekenhuizen, kwamen zich vervolmaken in ons centrum. 

De aanwezigen waren afkomstig uit Zweden, Griekenland, Italië, Frankrijk, de Emiraten en Frankrijk.