Nieuwe niersteenvergruizer Jessa Ziekenhuis

Op 25 februari 2013 wordt in het Jessa Ziekenhuis op campus Salvator de nieuwe ESWL (niersteenvergruizer) in gebruik genomen. 

 

Het betreft hier het "Modularis Vario" systeem waarmee alle steenaandoeningen zonder probleem behandeld zullen kunnen worden.