Laparoscopie

Laatste wijziging: 03 februari 2022

Wat betekent laparoscopie?

Letterlijk betekent laparoscopie "in de buik kijken". Laparoscopie staat ook bekend als videochirurgie, sleutelgatchirurgie of minimaal invasieve chirurgie. Door sneetjes van 5 tot 10 mmbrengt de chirurg een camera en instrumenten tot in de buikholte, tot bij het orgaan dat men wil opereren, bijvoorbeeld de nier of de prostaat. Hierbij wordt de buikholte gevuld met CO2-gas. De camera brengt het beeld ongeveer 20x vergroot over naar een videoscherm, zodat het ganse chirurgische team het operatieveld kan overschouwen.
 

Wanneer is de laparoscopie ontstaan?

De eerste instrumenten om in lichaamsholten te kijken werden reeds ontwikkeld in 1806 door Bozzini. Ook de eerste pogingen om licht tot in de lichaamsholten te brengen dateren van deze periode. Het duurde echter nog bijna 200 jaar alvorens deze toestellen routinematig konden ingezet worden. De laparoscopie werd het eerst geïntroduceerd in de gynaecologie en daarna in de chirurgie. Bijvoorbeeld het verwijderen van de galblaas door middel van een kijkoperatie is intussen een routine-ingreep geworden. De laparoscopie in de urologie is vrij recent en kent de laatste tijd een exponentiële groei.

 

Welke urologische ingrepen kan men laparoscopisch uitvoeren?

In principe kunnen bijna alle open urologische ingrepen laparoscopisch uitgevoerd worden. Veel hangt af van de laparoscopische ervaring van de chirurg.
 
Laparoscopische ingrepen bij kinderen
 • Opzoeken in de buik van een afwezige testikel
Laparoscopisch ingrepen bij volwassenen
 • Nieren
  • Wegname (gedeeltelijk of volledig) van een nier
  • Vastezetten van een wandelnier
  • Verwijderen van niercysten
  • Niertransplantatie: wegname van de nier bij een levende donor
 • Bijnieren
  • Wegname bijnier in geval van tumor
 • Urineleider en nierbekken
  • Verwijdingsoperatie ter hoogte van nierbekken of urineleider
  • Verwijderen van tumoren in de urineleider
 • Blaas
  • Verwijderen van een blaasdivertikel
 • Prostaatkanker
  • Totale verwijdering van de prostaat
  • Verwijdering van de lymfeklieren in het klein bekken voor verdere diagnostiek van het prostaatcarcinoom.
 • Balzak
 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van laparoscopie?

Voor het operatieteam
 • Zeer goed overzicht van het operatieveld door de 20x vergroting
 • Mogelijkheid om "achter het hoekje" te kijken, wat bij een open ingreep vaak niet mogelijk is.
Voor de patiënt
 • Minder bloedverlies tijdens de ingreep
 • Minder pijn na de operatie door de kleinere insnedes
 • Beter cosmetisch resultaat door kleinere littekens
 • Snellere werkhervatting na de ingreep
 • Kortere hospitalisatieduur
 

Wanneer is laparoscopie niet mogelijk?

Bij patiënten die reeds meerdere malen in de buik geopereerd zijn kan een laparoscopie zeer moeilijk verlopen. Bij ernstige hart- of longaandoeningen is laparoscopie ook tegenaangewezen. Bij elke patiënt moet samen met de anesthesist overwogen worden welke techniek in het gegeven geval de beste is.