Zelfsondage bij de man

Laatste wijziging: 03 februari 2022

Waarom zelfsondage?

Het doel van zelfsondage is het regelmatig ledigen van de blaas met behulp van een katheter. Zelfsondage is een behandeling als aanvulling of vervanging van de natuurlijk blaaslediging. Urine die blijft staan in de blaas (ook gekend als residu) verhoogt immers de kans op blaasontstekingen.
 

Hoe vaak katheteriseren?

Het aantal keren dat de zelfsondage dient uitgevoerd te worden, is afhankelijk van o.a. blaasinhoud, vochtinname, ... Belangrijk is steeds om, zo mogelijk, eerst de blaas spontaan te ledigen.
 

Hoeveel mag ik drinken?

Tweederde van onze vochtinname komt terecht in de blaas. Als je veel drinkt, komt er veel urine in de blaas. Samen met de urine worden ook afvalstoffen via de nieren verwijderd. Minder drinken kan schadelijk zijn. Overleg daarom met jouw arts over je vochtinname per dag.
 

Hoe moet een zelfsondage uitgevoerd worden?

Voorbereiding 

De zelfsondage kan je uitvoeren op de badkamer, in een toiletruimte of een andere ruimte waar je privacy heeft. Leg het benodigde materiaal binnen handbereik:
 • Katheter
 • Glijmiddel
 • Maatbeker of urinaal
N.B. Was goed de handen met water en zeep. Droog de handen.
 

Houding

 • Staande houding, zo mogelijk
 • Zittend op de rand het bed of WC is vaak praktischer
 

Uitvoering

 1. Open de verpakking van de katheter en doe een beetje glijmiddel over de gebogen punt van de katheter.
 2. Reinig de eikel goed met water en zeep. Goed naspoelen en drogen. 
 3. De urinebuis van de man is ongeveer 15 à 20 cm lang en S-vormig gebogen. Bij het plaatsen van de katheter dient de penis tegen de buik gestrekt te worden, waardoor de katheter gemakkelijker in de urinebuis kan gebracht worden.
 4. Neem de katheter uit de verpakking tussen duim en wijsvinger op 15-tal cm van de top. Fixeer het uiteinde van de katheter tussen pink en ringvinger.
 5. Breng de katheter met de gebogen punt naar boven gericht, in de opening van de penis. Beweeg de katheter in een glijdende beweging tot in de blaas, zodat er urine uitkomt.
  ( Het is mogelijk dat je, wanneer de katheter tegen de kringspier van de blaas stoot, een onaangenaam gevoel krijgt. Wacht dan even en ga dan in één keer door tot er urine komt)
 6. Laat de katheter zitten tot er geen urine meer vrijkomt, ook niet na even persen op buik en blaas.
 7. Haal de katheter voorzichtig een klein eindje naar buiten, zodat de openingen van de katheter onderin de blaas zijn, en laat het laatste restje urine uit de katheter lopen.
 8. Verwijder de katheter in één beweging.
 9. Reinig de penis.
 10. Werp de katheter en verpakking weg.
 11. Was opnieuw de handen.
 

Welke katheter aanwenden en hoe verkrijgen?

In overleg met de arts wordt de juiste katheterkeuze bepaald. Er bestaan katheters in PVC, silicone, polyurethaan, met of zonder combinatie glijmiddel. In België is op dit vlak soms terugbetaling voorzien. Je doet hiervoor best navraag bij jouw ziekenfonds of verzekeringsinstelling. Aanschaf van materiaal voor zelfsondage is mogelijk via de ziekenhuisapotheek.