Male sling

Laatste wijziging: 01 februari 2022

Hier vind je de nodige informatie over de operatieve behandeling van inspannings- of stressincontinentie bij de man. Bij deze operatie wordt er onder de urinebuis een draagband (sling) geplaatst, via een insnede achter de balzak.

 

Wat is een ‘male sling ‘- operatie

De male sling - operatie is een operatie om inspanningsincontinentie  te verhelpen. Evenals bij andere operaties voor deze klacht is het doel  het afsluitmechanisme van de blaas te verstevigen.

Responsive Image

In vergelijking met andere operaties is de operatie weinig belastend. De kans is groot dat de klachten verbeteren. Bij de operatie ondersteunt het bandje de urinebuis, net onder de bekkenbodemspieren, zodat de urine minder gemakkelijk uit de blaas wegstroomt.

 

Een ‘male sling’ is een draagband van fijngeweven kunststof (niet oplosbaar) hechtmateriaal.  De arts brengt het draagbandje via een insnede, achter de balzak naar de anus toe, in (zie fig. 1). Hiervoor moeten er ook twee kleine steekinsnedes gemaakt worden, links en rechts ter hoogte van de binnenzijde van het dijbeen. Het bandje wordt niet vastgemaakt, wel op spanning gebracht, omdat het door weerstand niet kan verschuiven en binnen korte tijd vergroeit met het weefsel eromheen.


Hoe verloopt een ‘male sling’-operatie

De operatie vindt onder volledige narcose of regionale verdoving (ruggenprik) plaats. Je ligt met de rug op de operatietafel, met de beide benen in beensteunen. Het bandje wordt ingebracht via een verticale middenlijn huidinsnede, lopend van de achterzijde van de balzak tot 1 cm van de anus. Vervolgens worden de diepere weefsels vrijgelegd tot op de plasbuis.
 
Met een kromme naald wordt zowel links als rechts, via een kleine steekinsnede ter hoogte van de binnenzijde van het dijbeen, het bandje op spanning in de juiste positie gelegd. Hierdoor wordt het eerste deel van de plasbuis zodanig ondersteund, dat de plasbuis hier een drietal cm hoger in de bekkenbodemspieren komt liggen, wat de continentie ten goede komt.

 

Kort na de operatie

Na de operatie ontwaak je op de uitslaapkamer. Als je goed wakker bent (na narcose) en als het gevoel in de benen terug begint te komen (na een ruggenprik) ga je in principe terug naar de verpleegafdeling.
 
Na de operatie krijg je volgens een vast protocol pijnstillers. Het kan zijn dat je toch pijn blijft voelen. Je kunt dit aangeven bij de verpleegkundige. De verpleegkundige zal je, in overleg met de arts, krachtiger pijnstillers geven.
 
Direct na de operatie heb je een katheter in de blaas. Dit is een slangetje via de plasbuis dat ervoor zorgt dat de urine uit de blaas kan lopen. Je hoeft dan niet zelf te plassen, en zo kan het wondgebied tot rust komen. De katheter kan de blaaswand irriteren en dat kan je het gevoel geven dat je moet plassen of pijn aan de top van de penis veroorzaken. Dit wordt ‘blaaskramp’ genoemd. De urine kan in het begin nog wat rood van kleur zijn. De katheter wordt de volgende morgen verwijderd. Nadat je zelf de eerste keren geplast hebt, controleert een verpleegkundige met een echo of je de blaas voldoende leegt. Na twee à drie keer plassen lukt dit meestal goed. Incidenteel moet de katheter een of meer dagen in de blaas blijven tot je goed kunt uitplassen. De dag na de operatie of zo nodig een of enkele dagen later ga je naar huis.

 

Weer thuis

Pijnklachten

Het wondje is gemaakt achter in de balzak, naar de anus toe en voelt dus bij het zitten vaak onaangenaam aan. Beter is het te zitten op een zacht kussen. Voor de pijn neem je paracetamol of eventueel ibuprofen.

 

Het plassen

De eerste weken na de operatie hoef je niet extra te drinken. Wel  is het belangrijk regelmatig te plassen, ten minste vijf keer per dag. De eerste weken treedt soms nog ongewild urineverlies op. Ook  kun je meer aandrang voelen. Je kunt het gevoel hebben ‘over een  weerstand’ te plassen. Het is belangrijk dat je niet perst tijdens het  plassen.

 

Niet zwaar tillen

De eerste zes weken is het belangrijk om niet zwaar te tillen: bij voorkeur geen kinderen tillen, geen zware boodschappentassen dragen, niet te sporten en geen ander zwaar werk te doen. Je mag de benen niet wijd spreiden in deze periode. Ook seksuele activiteit is in deze periode af te raden. Daarna kun je je gewone werkzaamheden gaandeweg hervatten. Het is beter te wachten met fietsen tot minstens een maand na de operatie.

 

En verder...

Direct na de operatie kun je weer onder de douche. Zorg wel dat het  wondje altijd goed droog gedept wordt na het douchen. Eventueel kun je regelmatig met een haarföhn het wondje drogen, aangezien het op een plaats zit waar het gemakkelijk zou verweken, wat de wondgenezing niet ten goede komt. Wacht met het nemen van een bad tot de wonde echt genezen is.

 

Complicaties

De kans op complicaties bij een male sling-operatie is klein, en niet groter dan bij andere operaties in verband met inspanningsincontinentie. We beschrijven hier de complicaties die het meest  voorkomen.

 

Het lukt niet om te plassen

Soms lukt het na de operatie niet om te plassen; een tijdelijke blaaskatheter is dan noodzakelijk. Meestal lukt het plassen na een paar  dagen wel, maar incidenteel blijft de klacht bestaan. Er moet dan  geleerd worden om zelf de blaas met een katheter leeg te maken. Het bandje kan wel losgemaakt worden. Soms is het noodzakelijk dit  binnen enkele dagen na de operatie te doen, maar meestal gebeurt  dit pas maanden na de operatie omdat wordt afgewacht of spontaan herstel optreedt.

 

Een kleine bloeduitstorting

Bij een bloeduitstorting zie je een rode bult van opgehoopt bloed onder de huidinsnede. Vaak verdwijnt dit vanzelf. De bloeduitstorting verspreidt zich dan onder de huid, waardoor het omringende gebied alle kleuren van de regenboog aanneemt. Soms komt het bloed via de sneetjes naar buiten. Dit kan geen  kwaad. Als bloed en wondvocht naar buiten gekomen zijn, genezen de wondjes vanzelf. Gebruik in die tijd een pleister of een gaas om je kleren te beschermen.

 

Wondontsteking

Het bandje is lichaamsvreemd materiaal en kan aanleiding geven tot ontsteking. Dit zal behandeld worden met conservatieve maatregelen  en medicijnen tegen ontsteking. In een enkel geval moet het bandje worden verwijderd.

 

Een beschadiging van de urinebuis

Bij deze zeldzame complicatie wordt de urinebuis, waar een letsel is opgetreden, direct hersteld. Je krijgt dan een blaaskatheter en moet langer in het ziekenhuis blijven. Een beschadiging van de urinebuis  geneest meestal na enige tijd goed.

 

Een nieuwe klacht: aandrangincontinentie

In de eerste dagen en weken na de operatie ontstaat soms een  nieuwe klacht: aandrang-incontinentie. Er is dan zeer vaak aandrang  om te plassen. Meestal is dit tijdelijk, een enkele keer niet. Het is een  complicatie die ook bij andere incontinentie-operaties voorkomt. Deze  klacht is meestal met medicijnen te verhelpen.

 

Wanneer moet u tussentijds contact opnemen

Neem bij onverwachte gebeurtenissen zoals koorts, veel pijn, veel bloedverlies, of niet goed kunnen uitplassen contact op met de behandelend arts of zijn secretariaat.