Onderzoeken

Laatste wijziging: 08 januari 2022

Een urinestaalonderzoek

Dit onderzoek geeft aan of er eventueel sprake is van een urineweginfectie of een blaasontsteking. Ook kan onderzocht worden of er bloed in de urine aanwezig is. Eventueel kan een cellenonderzoek gedaan worden om kwaadaardige cellen op te sporen.
 

Het plas- en incontinentiedagboek

De bedoeling van de plaskalender en het plasdagboek is om zicht te krijgen op het drink- en plasgedrag. De uren waarop geplast wordt alsook de tijdstippen waarop gedronken wordt, worden genoteerd. Ook de hoeveelheid drank en de hoeveelheid urine worden bijgehouden. Bij voorkeur gebeurt deze registratie gedurende een 7-tal dagen.
 

Residubepaling

Nadat je volledig bent uitgeplast, wordt er met behulp van een echoapparaat gemeten hoeveel urine er nog in jouw blaas is achtergebleven. De echosonde wordt op het uiteinde met gel ingesmeerd, nadien wordt met de echokop over de onderbuik bewogen om zo de nodige gegevens over de eventuele hoeveelheid achtergebleven urine te bepalen. Duurtijd van het onderzoek: 5 minuten.
 

De uroflowmetrie

Bij dit onderzoek ga je met een volle blaas wateren op het toilet. Gelijktijdig meet men de sterkte van de plasstraal en tevens de hoeveelheid die je uitwatert. Duurtijd van het onderzoek: 5 minuten.
 

Het urodynamisch onderzoek

Tijdens dit onderzoek verzamelt de uroloog gegevens over de werking en de grootte van de blaas. Naast een uroflowmetrie worden tevens drukmetingen gedaan in de blaas. Hiertoe wordt de blaas gevuld met water via een blaassonde. Als u het gevoel krijgt om te plassen plas je uit via een plasmeter, nadien bepaalt men de rest-urine (residu). Door middel van dit onderzoek kan de uroloog de eventuele reden voor jouw incontinentieprobleem
achterhalen. Duurtijd van het onderzoek: 30 minuten
 

De cystoscopie

Letterlijk vertaald betekent dit: ‘kijken in de blaas’. De uroloog kijkt in de blaas met een cystoscoop. Dit is een instrument dat via de plasbuis in de blaas wordt gebracht. Duurtijd van het onderzoek: 10 minuten.
Responsive Image